INTEGRITETSPOLICY

Vi tar skyddet av dina personuppgifter vid insamling, behandling och användning av de personuppgifter du lämnar till oss när du besöker vår webbplats på största allvar. Dina uppgifter skyddas inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna. Vi vill informera dig om hur och i vilken omfattning vi behandlar personuppgifter via denna webbplats i enlighet med artikel 13 i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 

I. Uppgifter om ansvarigt organ

Denmark:

Stahlwille Nordic A/S
Baldershøj 11 E-F
DK-2635 Ishøj
Denmark
Tel. +45-4377-7787

Sweden:

Stahlwille Nordic A/S
Baldershøj 11 E-F
DK-2635 Ishøj
Denmark
Tel. +46-771-1134-21

II. Identity of the Data Protection Officer

If you have any queries about data protection, please contact our external data protection officer:

Mr. Arndt Halbach at GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6
42897 Remscheid, Germany

Tel.: +49 2191 909 430
E-Mail: datenschutz(at)stahlwille.de

III. Behandling av personuppgifter via webbplatsen

Ditt besök på våra webbsidor protokollförs. Framför allt följande uppgifter, vilka din webbläsare överför till oss, registreras:

 • den IP-adress som aktuellt används av din dator eller din router
 • datum och klockslag
 • typ och version av webbläsare
 • din dators operativsystem
 • de sidor du tittar på
 • namn och storlek på begärd fil/begärda filer
 • samt i förekommande fall den hänvisande webbplatsens URL.

Dessa uppgifter samlas in endast i syfte att skydda uppgifterna, för att förbättra vår webbplats samt för felanalys enligt art. 6 avsn. 1 f GDPR. Din dators IP-adress analyseras endast i anonymiserad form (förkortad med de sista 3 tecknen). Vidare kan du besöka vår webbplats utan att uppge några personuppgifter.

I ett sådant fall vill vi dock påpeka att dataöverföringen på internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan uppvisa säkerhetsluckor. Det går inte att skydda uppgifterna mot åtkomst från tredje part fullt ut. Konfidentiella uppgifter bör därför skickas till oss på ett annat sätt, t.ex. via post.

Ansökningar

Vidare kan skickas till e-postadressen ”info(at)stahlwille.dk”, samt till e-postadresserna ”info(at)stahlwille.se”. Om avsändarservern för e-post stöder STARTTLS används även vår e-postserver STARTTLS som överföringskryptering. Alla ansökningsuppgifter skyddas tekniskt och organisatoriskt optimalt av oss enligt kraven i dataskyddslagarna.

Kontaktformulär

Personuppgifter (t.ex. namn, adress eller kontaktuppgifter) som du överför till oss t.ex. inom ramen för en förfrågan eller på annat sätt, sparas av oss och behandlas uteslutande för att kommunicera med dig och för det ändamål för vilket du har uppgett dessa uppgifter till oss. Behandlingen av dessa uppgifter sker grundat på art. 6 avsn. 1 a; 6 avsn. 1 f GDPR. I vårt nedladdningsområde samlar vi in och sparar personuppgifter under en längre tid så att du har åtkomst till dem och så att vi har möjlighet att ställa produktrelaterade följdfrågor till dig.

Nyhetsbrev

Via vår hemsida kan du beställa vårt nyhetsbrev. Vid beställningen samlas dina personuppgifter in. För att säkerställa att nyhetsbrevet har beställts av dig resp. till din e-postadress får du först en bekräftelse via e-post. När du har klickat på den aktiveringslänk som finns i e-postmeddelandet registreras du i vår utskickslista och erhåller nyhetsbrevet. Beställningen av nyhetsbrevet protokollförs i syfte att kunna bevisas (IP-adress, datum, klockslag). Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att meddela oss detta. Du kan även använda länken i slutet av varje nyhetsbrev för att avsluta prenumerationen. Rättslig grund är art. 6 avsn. 1 a GDRP.

Säker överföring av uppgifter

För att skydda dina uppgifter vid överföringen använder vi en krypteringsmetod (SSL) via HTTPS, som motsvarar dagens tekniska standarder.

IV. Mottagare av personuppgifter

För att genomföra och hantera behandlingen kan vi använda oss av tjänsteleverantörer vid behandlingen av beställningsuppgifter.

Detta innebär konkret att vi använder oss av externa tjänsteleverantörer för att skicka nyhetsbrevet, för hosting av vår webbplats samt för hantering av onlinebaserade ansökningar.

Avtalsförhållandena mellan oss och våra tjänsteleverantörer regleras enligt bestämmelserna i art. 28 GDPR, där de punkter som krävs enligt lag för skydd av personuppgifter och dataskydd anges.

V. Insamling av personuppgifter genom Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhör Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, alltså textfiler, som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som skapas av cookien om din användning av denna webbplats överförs i normalfallet till en server i USA tillhörande Google och sparas där. Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna är art. 6 avsn. 1 GDPR.

Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats förkortar Google dock först din IP-adress inom EU eller EES. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. Vi vill påpeka att Google Analytics på denna webbplats har utökats med koden ”anonymizelp” för att möjliggöra anonymiserad registrering av IP-adressen.

På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen och för att tillhandahålla andra tjänster som är kopplade till användningen av webbplatsen och internetanvändningen till operatören av webbplatsen. Den IP-adress som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics slås inte samman med andra uppgifter från Google.

Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra motsvarande inställning i webbläsarprogrammet; vi vill dock upplysa om att du i ett sådant fall eventuellt inte kommer att kunna använda samtliga av webbplatsens funktioner fullt ut. Vidare kan du förhindra att de uppgifter som cookien skapar och som avser din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samlas in och behandlas av Google genom att ladda ner och installera det insticksprogram som finns på nedan länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna är art. 6 avsn. 1 f GDPR.

VI. Google Maps

Denna sida använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att funktionerna i Google Maps ska kunna användas måste din IP-adress sparas. Denna information överförs i normalfallet till en av Googles servrar i USA och sparas där. Den som driver denna sida kan inte påverka denna dataöverföring.

Vi använder Google Maps i syfte att visa våra onlinebaserade erbjudanden på ett tilltalande sätt och för att de platser vi anger på webbplatsen ska vara lätta att hitta. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 led f GDPR.

Om du inte godkänner denna behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att inaktivera tjänsten ”Google Maps” och på detta sätt förhindra att uppgifterna vidarebefordras till Google. Du måste då inaktivera JavaScript-funktionen i din webbläsare. Vi vill dock uppmärksamma dig om att du i detta fall inte eller inte fullt ut kan använda ”Google Maps”. Mer information om hantering av användaruppgifter finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

VII. Google Tag Manager

Denna webbplats använder Google Tag Manager. Via denna tjänst kan webbplatstaggar administreras via ett gränssnitt. Google Tag Manager implementerar själv inga taggar. Inga cookies placeras och inga personuppgifter samlas in. Google Tag Manager utlöser andra taggar som i förekommande fall samlar in uppgifter. Google Tag Manager har ingen åtkomst till dessa uppgifter. Om en avaktivering gjorts på domän- eller cookienivå består denna för alla spårningstaggar, såvida dessa implementeras med Google Tag Manager. Mer information om Google Tag Manager finns på följande länk: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Spårningsåtgärden genomförs i enlighet med art. 6 avsn. 1 st. 1 led f GDPR.

VIII. Sociala medier /insticksprogram

YouTube

På vår webbplats används insticksprogram från webbplatsen YouTube, som drivs av Google. Sidorna drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker någon av våra sidor som är utrustade med ett YouTube-insticksprogram upprättas en förbindelse till YouTubes servrar. Därvid informeras YouTube-servern om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto har YouTube möjlighet att koppla samman ditt surfbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Användningen av YouTube sker i syfte att visa vår webbplats på ett tilltalande sätt. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 led f GDPR. Mer information om hantering av användaruppgifter finns i YouTubes sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Facebook-insticksprogram (Gilla- och Dela-knappen)

På våra sidor är insticksprogram från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integrerade. Facebooks insticksprogram känns igen på Facebook-logotypen eller ”gilla-knappen” på vår sida. En översikt över Facebooks insticksprogram finns här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

När du besöker våra sidor upprättas via insticksprogrammet en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebooks server. Facebook får på så sätt informationen att du har besökt vår sida med din IP-adress. Om du klickar på Facebooks ”gilla-knapp” när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du koppla innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Det gör att Facebook kan koppla ditt besök på våra sidor till ditt användarkonto. Vi betonar att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs samt hur de används av Facebook. Mer information finns i Facebooks integritetspolicy på: https://sv-se.facebook.com/about/privacy

Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök på våra webbsidor till ditt Facebook-användarkonto bör du logga ut från Facebook innan ditt besök.

LinkedIn

På vår webbplats används funktioner som tillhör nätverket LinkedIn. LinkedIn drivs av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court , Mountain View, CA 94043, USA. Varje gång någon av våra sidor som innehåller funktioner från LinkedIn öppnas upprättas en förbindelse till LinkedIns servrar. LinkedIn informeras då om att våra webbsidor har besökts med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIns ”Recommend-knapp” samtidigt som du är inloggad på ditt konto hos LinkedIn kan LinkedIn koppla samman ditt besök på vår webbplats till dig och ditt användarkonto. Vi betonar att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs samt hur de används av LinkedIn. Mer information finns i LinkedIns integritetspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing

På vår webbplats används funktioner som tillhör nätverket XING. Xing drivs av XING SE, Dammtorstrasse 29–32, 20354 Hamburg, Tyskland. Varje gång någon av våra sidor som innehåller funktioner från XING öppnas upprättas en förbindelse till XING:s servrar. Enligt vår kännedom sparas inga personuppgifter. I synnerhet sparas inga IP-adresser, och användningsbeteendet utvärderas inte. Mer information rörande skydd av personuppgifter och XING:s dela-knapp finns i XING:s integritetspolicy på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Instagram

På vår webbplats används funktioner som tillhör det sociala nätverket Instagram. Nätverket drivs av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA. Du känner igen Instagram-insticksprogrammet via ”Instagram-knappen”. Om du klickar på denna knapp när du är inloggad på ditt Instagram-konto kopplas den av våra webbsidor som du har besökt ihop med din Instagram-profil. Vi har ingen kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs samt hur de används genom Instagram. Mer information om i vilken omfattning samt för vilket syfte uppgifterna samlas in, behandlas eller används finns i Instagrams integritetspolicy: help.instagram.com/155833707900388

Användning av cookies

På vår webbplats används s.k. cookies. Cookies är små textfiler som sparas av din webbläsare och placeras på din dator. Syftet med användning av cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig. Det går då t.ex. att känna igen användaren under hela sessionen, utan att han eller hon hela tiden måste ange användarnamn och lösenord på nytt. Dessa cookies skadar inte din dator och raderas efter avslutad session. Rättslig grund för behandlingen av uppgifterna är art. 6 avsn. 1 f GDPR.

Vissa av de cookies vi använder raderas omedelbart efter att du har stängt ner din webbläsare (så kallade sessionscookies).

Andra cookies finns kvar på din enhet och gör det möjligt att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (permanenta cookies).

Behandlingen av personuppgifter i samband med cookies som endast sker i syfte att säkerställa att vår webbplats fungerar, sker grundat på vårt berättigade intresse enligt art. 6 I f GDPR.

Om du inte vill att cookies ska användas kan du ställa in i din webbläsare så att lagring av cookies inte accepteras. Observera då dock att du i ett sådant fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på våra sidor.

X. Dina rättigheter

Enligt §§ 15–21 GDPR kan du, om de förutsättningar som beskrivs däri är uppfyllda, hävda nedan angivna rättigheter i samband med de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till information

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som avser dig som vi behandlar.

Rätt till rättelse

Du kan kräva att ofullständiga eller felaktigt behandlade personuppgifter rättas.

Rätt till radering

Du har rätt att få personuppgifter som avser dig raderade, i synnerhet om något av följande skäl föreligger:

 • Dina personuppgifter behövs inte längre för de syften för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.
 • Du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen av dina data grundades.
 • Du har utövat en rätt att göra invändningar mot behandlingen.
 • Dina uppgifter har behandlats på ett olagligt sätt.

Rätt till radering föreligger dock inte om den personuppgiftsansvariges berättigade intresse förhindrar detta. Det kan t.ex. vara:

 • personuppgifter för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • om uppgifterna inte kan raderas på grund av att skyldighet att bevara dem föreligger.

Om uppgifter inte kan raderas kan dock en rätt till begränsning av behandlingen föreligga.

 

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:

 • du bestrider uppgifternas korrekthet och vi därför måste kontrollera korrektheten.
 • behandlingen är olaglig och du nekar till radering av uppgifterna och istället kräver att användningen begränsas.
 • vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • du har bestridit behandlingen av dina personuppgifter men det ännu inte har fastställts om våra berättigade skäl väger tyngre än dina skäl.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta, såvida behandlingen grundar sig på samtycke eller ett avtal och att behandlingen sker automatiserat hos oss.

Rätt att göra invändningar

Den registrerade har, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende henne eller honom som grundar sig på artikel 6 1 e eller f, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

XI. Tidsfrister för radering av uppgifterna

Om ingen lagstadgad arkiveringsfrist föreligger raderas eller destrueras uppgifterna när de inte längre krävs för det syfte för vilket de behandlades. Olika tidsfrister gäller för arkivering av personuppgifter: i normalfallet ska skatterättsliga uppgifter sparas i 10 år medan andra uppgifter i normalfallet ska sparas i 6 år enligt handelsrättsliga föreskrifter. Arkiveringstiden kan även baseras på de lagstadgade preskriptionstiderna, som t.ex. enligt §§ 195 ff i tyska civillagen BGB i normalfallet uppgår till tre år men i vissa fall även upp till 30 år.

XII. Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Varje registrerad har enligt art. 77 GDPR rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om han eller hon anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter strider mot GDPR. Ansvarigt tillsynsorgan för dataskyddsrättsliga frågor är dataskyddsombudet i det tyska förbundsland där vårt företag har sitt säte.