14.08.2020 | Kategori : spectrum

SYSTEM MED BÖJLIG ARM

Utlösningssystem med kopplingskant


Please accept marketing-cookies to watch this video.

Många mekaniska momentnycklar är utrustade med en tryckfjädermekanism. På denna typ av momentnycklar måste användaren återställa nyckeln till “0” respektive till det minsta inställbara skalvärdet om nyckeln inte ska användas under en längre tid. Om fjädern inte avlastas på detta sätt finns risk för att fjädern deformeras, vilket kan leda till felaktiga mätresultat.

Det finns dock även andra mekanismer, såsom utlösningssystemet från STAHLWILLE, som är konstruerat som mätelement utan fjäder och istället använder sig av ett system med böjlig arm. Denna mekanism belastas endast när momentnyckeln används och är därför så gott som slitagefri. En annan fördel är att den inte behöver återställas till “0” resp. till det minsta inställbara skalvärdet. Användaren sparar värdefull tid och slipper jobbiga extrasteg.

 

Hur exakt fungerar systemet med böjlig arm?

I obelastat skick är den böjliga armen (1) inte förspänd. Genom att flytta inställningselementet (2) modifierar användaren motlagrets position – och därmed den effektiva hävarmen och dess förspänning resp. motstånd. Den fysikaliska principen är alltså den samma som hos en träpinne som man vill böja: ju längre in mot mitten man placerar händerna, desto kortare är hävarmen och desto större är det motstånd som måste övervinnas och den kraft som måste användas. När momentnyckeln belastas tippar kopplingselementet (3) nedåt och trycker kopplingselementet uppåt. Den del av kopplingselementet som trycks uppåt träffar kopplingskanten (5).

För att motståndet från den böjliga armen (1) ska kunna övervinnas krävs en specifik kraft som föreskrivs av det inställda vridmomentet. Så fort denna kraft har uppnåtts kan kopplingselementet (4) fortsätta att röra sig uppåt med en akustisk och haptisk signal. Efter avlastning åker alla komponenter automatiskt tillbaka till en ej belastad position – ingen manuell återställning till “0” krävs.

  1. Böjlig arm
  2. Inställningselement
  3. Vänster kopplingselement
  4. Höger kopplingselement
  5. Kopplingskant
  6. Justeringspunkt/skruv för nominellt värde
  7. Justeringspunkt/skruv för minimivärde

Please accept marketing-cookies to watch this video.
STAHLWILLE - BIEGESTABSYSTEM / FLEXIBLE ROD PRINCIPLE