11.02.2021 | Kategori : spectrum

Moment-vinkel dragning

One decisive step further.


[Translate to Swedish:] [Translate to Deutschland - English:]

Enkel vridmomentbaserad montering är idag en mycket använd process vid tillverkning där man använder skruvförband. Där kraven på noggrannheten hos slutresultatet är hårdare, används istället åtdragningsmomentvinkel. Detta innebär att förbandet dras åt med en föreskriven vinkel efter att den önskade trigger punkten eller tröskeln har uppnåtts genom vridmoment. Det ideala vridmomentet och vridningsvinkeln för respektive förband beräknas individuellt och exakt före montering. Detta så att de kan appliceras upprepade gånger för alla motsvarande skruvförbindelser, under konstanta förhållanden. 

På grund av sin förbättrade komplexitet är vinkelstyrd skruvdragning att föredra för situationer som har särskilt kritiska säkerhetskrav, till exempel för att uppfylla de faroklassificeringar som anges i VDI / VDE 2862. Anledningen är helt enkelt att vridmomentvinkeln är proportionell mot förspänningskraften. Detta då en skruvgängas stigning är statisk, så att det är möjligt att använda denna teknik för att skapa exakt reproducerbara klämkrafter.

När du använder åtdragningsvinkelmetoden överskrids, i de flesta fall, skruvens sträckgräns i större eller mindre utsträckning. Ett tillräckligt stort töjningsområde spelar en viktig roll i denna monteringsmetod. Av denna anledning används sträckbultar ofta i motorkonstruktionen (t.ex. i topplocket), eftersom de har ett betydligt större töjningsområde än konventionella bultar.

En ytterligare fördel med åtdragningsvinkelmetoden är att, till skillnad från enkel åtdragningsmoment, appliceras en andra övervakningsvariabel, vilket resulterar i bättre kontroll i processen.

 

Ett exempel: åtdragningsvinkel metod med en sträckbult

  1. Förband OK. Momentvinkel och motsvarande slutmoment inom angivna toleranser. Både den slutliga rotationsvinkeln och motsvarande uppmätta vridmoment ligger inom toleranserna.
  2. Förband inte OK. Momentvinkel inom specificerade toleranser, motsvarande slutmoment uppnås inte. Detta kan hända om trigger punkten felaktigt upptäcktes för tidigt.
  3. Förband inte OK. Vridmomentvinkeln uppnåddes inte när den maximala motsvarande slutmomentet uppnåddes. I detta fall överskred det maximalt tillåtna vridmomentet långt innan målvinkeln uppnåddes. Detta kan vara resultatet av en skadad gänga.

[Translate to Swedish:] [Translate to Deutschland - English:]
[TRANSLATE TO SWEDISH:] [TRANSLATE TO DEUTSCHLAND - ENGLISH:]

[Translate to Swedish:] [Translate to Deutschland - English:]