Kunskapsportal


I mer än 150 år har STAHLWILLE utvecklat och tillverkat innovativa och marknadsunika verktyg. Som specialist på intelligent vridmomentsteknik, verktygssystem och skruvverktyg kan vi vår sak.

I vår kunskapsportal får du tillgång till både allmän och specialiserad information om verktyg. Baserat på 150 års erfarenhet inom branschen behandlar vi i våra artiklar olika tekniska teman som principen med böjlig arm och vridmoment. Ta reda på allt som är värt att veta om verktyg.

spectrum
Kontrollerad dragning

Ett flertal skruvförband måste idag dras åt med ett specifikt angivet vridmoment och resultaten av detta dokumenteras. Anledningen är strikta säkerhetsbestämmelser och kvalitetskrav. Det är endast en definierad skruvförbindelse som kan säkerställa att ett förband tål de förväntade belastningarna i ett skruvförband. Men det är inte allt: känsliga...

Detaljer
[Translate to Swedish:] [Translate to Deutschland - English:]
spectrum
Moment-vinkel dragning

Enkel vridmomentbaserad montering är idag en mycket använd process vid tillverkning där man använder skruvförband. Där kraven på noggrannheten hos slutresultatet är hårdare, används istället åtdragningsmomentvinkel. Detta innebär att förbandet dras åt med en föreskriven vinkel efter att den önskade trigger punkten eller tröskeln har uppnåtts genom...

Detaljer
spectrum
SYSTEM MED BÖJLIG ARM

Många mekaniska momentnycklar är utrustade med en tryckfjädermekanism. På denna typ av momentnycklar måste användaren återställa nyckeln till “0” respektive till det minsta inställbara skalvärdet om nyckeln inte ska användas under en längre tid. Om fjädern inte avlastas på detta sätt finns risk för att fjädern deformeras, vilket kan leda till...

Detaljer
spectrum
VRIDMOMENT

Med vridmoment (storhetssymbol “M”) avses en krafts (F) rotationseffekt på ett objekt – exempelvis en skruv. Den beräknas med hjälp av den använda kraften – enhet “Newton” eller “N” – multiplicerat med längden på den hävarm, genom vilken kraften verkar på rotationspunkten – enhet »meter« resp. “m”. Vridmomentet anges därför i enheten N x m, eller N...

Detaljer
spectrum
UTLÖSNINGSSYSTEM HOS MOMENTNYCKLAR

För att åstadkomma ett skruvförband med en exakt definierad förspänningskraft måste skruven dras åt minst med hjälp av åtdragningsmoment, vid behov även med hjälp av vridmoment/vridvinkel. Denna typ av kontrollerad åtdragning är numera lika oumbärlig för privata användare som för internationella industrikoncerner. För att den ska kunna genomföras...

Detaljer
Fler nyheter