14.10.2019 | Kategori : Företag

STAHLWILLE HAR LICENS ATT KALIBRERA.

Maximal precision: Ett pågående arbete.


[Translate to Swedish:] [Translate to Deutschland - English:]

Hur säkerställer man att kunderna känner till ett momentverktygs precision? Hur ser man till att sådana produkter kontrolleras noga och vid behov kan hänföras till nationella standarder? STAHLWILLE kan svaret på det sedan över 20 år: Standarder och riktlinjer är nyckeln.

Redan tidigt insåg STAHLWILLE betydelsen av standardisering och kalibreringsteknik. 1997 ackrediterades företaget som Tysklands första tillverkare av momentnycklar av tyska kalibreringstjänsten DKD. Och fick därmed även licens att hänföra mätvariabeln vridmoment till den nationella standarden och att ställa ut kalibreringscertifikat. Idag är STAHLWILLE:s kalibreringslaboratorium ackrediterat av tyska ackrediteringsorganet DAkkS enligt DIN EN ISO/IEC 17025:2005.

STAHLWILLE uppfyller alla krav i tekniska specifikationen 16949 – avgörande för att kunna kalibrera momentverktyg för leverantörer inom fordonsbranschen. Samtidigt uppfyller STAHLWILLE:s laboratorium DIN EN ISO 9001:2008 – vilket gör det till den perfekta partnern för alla som är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet 9001.

För att nå en sådan position måste man besitta omfattande kunskap inom kalibrerings- och mätteknik. Kunskap som man i sin tur kan implementera i utvecklingen och tillverkningen av momentverktyg. Inte att undra på alltså att STAHLWILLE:s produkter hör till de mest exakta på marknaden.

Men STAHLWILLE nöjer sig inte där. Därför samarbetar man med nationella och internationella expertgrupper för att vidareutveckla riktlinjer och standarder. STAHLWILLE deltog till exempel i arbetet med att ta fram den nya standarden för kalibrering av momentnycklar – DIN EN ISO 6789:2017 – och är ett av de första företagen att implementera denna standard i tillverkning och laboratorieteknik. Vid kalibrering av momentnycklar enligt del 2 i den nya standarden får kunderna därmed mer information om verktygets mätosäkerhet.

[Translate to Swedish:] [Translate to Deutschland - English:]
[TRANSLATE TO SWEDISH:] [TRANSLATE TO DEUTSCHLAND - ENGLISH:]

[Translate to Swedish:] [Translate to Deutschland - English:]