08.07.2022 | Kategori : spectrum

Skruvåtdragning med momentnyckel

Vad man bör veta om insticksmått och kraftangreppspunkt


En momentnyckel rekommenderas för alla situationer då en förbindelse med ett definierat åtdragningsmoment ska skapas. Såvida momentnyckeln är korrekt parametrerad/inställd utlöser resp. visar den korrekt vridmomentsvärde när detta vridmoment uppnås. Därmed uppfylls en viktig grundförutsättning för att kunna uppnå korrekt målvridmoment. Men det räcker inte med det: En annan viktig aspekt är att insticksmåttet hålls, vilket kan skilja sig åt mellan olika momentnycklar. Vi rekommenderar därför att man läser på lite om kraftangreppspunkt och insticksmått. Även om ett felaktigt insticksmått används utlöser eller visar momentnyckeln ett värde. Men varning: målvärdena stämmer inte längre!

 

Felkälla: Kraftangreppspunkt

Åtdragningsmomentet motsvarar den tillämpade kraften multiplicerad med hävarmens längd. Den så kallade kraftangreppspunkten anger det ställe längs hävarmen vid vilket kraften överförs från användarens hand till verktyget. Detta är viktigt att känna till av följande anledning:

  • Om användaren inte håller i mitten av momentnyckelns handtag förskjuts kraftangreppspunkten.
  • Denna förskjutning gör att hävarmens längd kan förändras.
  • Det räcker att hävarmen blir några få centimeter längre eller kortare för att mätresultaten ska förvanskas – momentnyckeln kan då utlösa för tidigt eller för sent.
  • Skruvförbandet motsvarar då inte de definierade värdena.

Genom att välja rätt momentnyckel kan denna risk minimeras.

  • Vissa mekaniska momentnycklar är t.ex. försedda med särskilt ergonomiskt formade handtag som automatiskt positionerar handen korrekt.
  • Dessutom finns det momentnycklar som till och med kan mäta/uppnå vridmomentet oberoende av kraftangreppspunkten – för maximal säkerhet.

Avvikande insticksmått: Korrigering krävs

En annan vanlig felkälla är insticksverktyg. Om de har ett annat insticksmått (S) än momentnyckelns standard-insticksmått (SF) leder även detta till att mätresultatet förvanskas. Momentnyckelns indikerings- resp. inställningsvärde (W) måste därför korrigeras. Alltså: Användarna måste beräkna det vridmoment de ställer in på nytt. Om de missar detta viktiga steg dras skruvförbandet åt med fel vridmoment!

Det korrigerade indikerings- resp. inställningsvärdet (WK) beräknas enligt följande formler:

 

Viktigt:

  • Om adaptrar kombineras med insticksverktyg eller specialverktyg används summan av de enskilda insticksmåtten (Σ S) istället för insticksmåttet S.
  • För specialverktyg med vinklade sidor finns ingen formel – korrekturfaktorn måste då beräknas t.ex. via en referensmätning.

Mer information och exempelberäkningar finns här: Utdrag ur STAHLWILLE:s produktkatalog

 


 

Vad är "insticksmått"?  

Kategori: Mekanisk påverkan

Symbol/förkortning: S

Enhet: [mm]

Definition: En definierad längd som kan förändras vid användning av insticksverktyg för momentnycklar och därmed påverkar det genererade vridmomentet.