28.03.2022 | Kategori : spectrum

HUR FUNKAR EGENTLIGEN ETT SPÄRRSKAFT?

Hur fungerar mekaniken?


Please accept marketing-cookies to watch this video.

I varje välsorterad verktygslåda finns minst ett spärrskaft. Och det finns en god anledning till det: Till skillnad från en skruvmejsel kan man med ett spärrskaft – även kallat spärrhjul – skapa skruvförband bekvämt även om utrymmet är begränsat.

 

Förklaring av begreppet: Vad är ett spärrskaft?

Inom verktygsbranschen är ett spärrskaft (eller spärrhjul) ett skruvverktyg som tillämpar vridmomentet endast i en riktning, medan skruven inte belastas i motsatt riktning. Det gör att man kan dra åt eller lossa en skruv genom att föra spärrhjulet framåt och bakåt. Med hjälp av en omkopplingsspak kan användaren ställa in om rotationen ska ske åt vänster eller åt höger.

 

Hur fungerar mekaniken?

Konstruktionen (se bild):

 • Via två små tappar fäller omkopplingsspaken omkopplingsklacken därunder t.ex. 30° åt vänster eller höger.
 • En spärrkula gör att omkopplingsklacken stannar kvar i den inställda positionen.
 • Kuggarna på fyrkants-kugghjulet och omkopplingsklacken griper i varandra ("passas ihop") och överför åtdragnings- eller lossningsmomentet ("M") som uppstår genom en krafts (F) roterande effekt, se även: spectrum – vridmomentet.
 • Notera: Ju fler kuggar som griper i varandra desto bättre kan kraften överföras – och desto större vridmoment uppnås.
 • Om man vrider spärrhjulet i motsatt riktning glider kuggarna på omkopplingsklacken ut ur sina motsvarigheter på fyrkants-kugghjulet. Då uppstår det karakteristiska klickande ljudet. Samtidigt skjuter vinkelklacken spärrkulan mot fjädern.

Varför finns det vanliga och fintandade spärrar?

Svaret: Ju finare kuggning desto mindre är vrid- resp. arbetsvinkeln till nästa spärrsteg – och därmed den sträcka som spärrhjulet minst måste röras framåt och bakåt för att dra åt eller lossa skruven mer.

 • Vanliga spärrskaft uppnår en vridvinkel på 10 till 15°.
 • Det finns även fintandade spärrar som uppnår en vridvinkel på t.ex. 4,5°, vilket möjliggör precisionsarbete.
 • I så kallade spärrskaft med frihjul finns inte några spärrsteg. De fungerar i princip steglöst.

Kräver alla spärrskaft underhåll?

Precis som med alla mekaniska verktyg och all typ av mekanik uppstår slitage även på spärrskaft. Tänk därför på följande:

 • Se till att verktygen håller hög kvalitet!
 • Smörj spärrskaftet regelbundet. För detta lämpar sig tunn lättflytande olja.
 • Överbelasta inte spärrskaftet när du lossar skruvförband ...
 • ... och arbeta lugnt.
 • Kontrollera att mekaniken sitter ordentligt och justera vid behov.

Slitage kan identifieras genom att mekanikens hölje lyfter sig eftersom kuggarna inte längre griper i varandra. Om det händer kan dock spärrskaft från många tillverkare repareras. Till exempel STAHLWILLE erbjuder tillhörande reparationssatser för alla sina spärrskaft.

Please accept marketing-cookies to watch this video.
STAHLWILLE - FEINZAHNKNARREN - MECHANIK