07.10.2019 | Kategori : Mässor

DIGITALT OCH AUTOMATISERAT: MOBILITETSBRANSCHENS FRAMTIDSAGENDA

Railway Forum Berlin


Mellan 1 och 2 oktober 2019 ställde vi för första gången ut på Railway Forum på Estrel Kongresshotel i Berlin. Railway Forum anses vara den ledande konferensen inom järnvägsbranschen och hade denna gång mottot ”Digitalt och automatiserat: Mobilitetsbranschens framtidsagenda”.

Som en av 135 utställare på Innovation Exhibition presenterade vi våra produkter och problemlösningar för järnvägsbranschen i vår monter. Tyngdpunkten låg på våra integrerbara verktyg (DAPTIQ) och på den helautomatiserade kalibreringsanordningen (perfectControl).

Vi gladdes över runt 1 100 konferensdeltagare på ledande poster inom transportbranschen och framför allt över att Winfried Czilwa, vår VD, höll ett föredrag på ämnet ”Industri 4.0 – förskruvningslösningar i praktiken” inom ramen för konferensen.

Winfried Czilwa förklarade vad som gör våra DAPTIQ-lösningar så speciella och hur verktyg från olika tillverkare enkelt kunde kopplas samman med varandra. I realtid kan data registreras, slås ihop, utvärderas och användas för optimering i syfte att göra förskruvningarna ännu säkrare och effektivare.

Vill du veta mer om möjligheterna till integrering är du välkommen att vända dig till STAHLWILLE:s experter på ämnet digitalisering, integrering och Industri 4.0.

Kontakta oss redan idag för att ta reda på mer om hur DAPTIQ kan användas på ert företag.

Contact