22.03.2022 | Kategori : spectrum

DE VANLIGASTE SKRUVPROFILERNA

Det hänger på profilen


För att skapa ett säkert skruvförband är inte bara valet av verktyg (profilstorlek) avgörande. Lika viktigt är det att känna till de vanligaste typerna av skruvskallar (skruvprofiler) samt för- och nackdelarna med dem. I den här artikeln presenteras de viktigaste typerna av skruvar:

 • Spårskruv
 • Krysspårskruv (Phillips-Recess-, Phillips- resp. PH-skruv)
 • Pozidriv-skruv (PZ)
 • Invändig sexkantskruv (insex)
 • Utvändig sexkantskruv
 • Torx®-skruv (TX)

Spårskruvar

Spårskruven är den mest "klassiska" skruven. Fram till 1930-talet användes den i betydligt större utsträckning än andra typer av skruvar. Att den idag har blivit omsprungen av en rad andra skruvprofiler beror i huvudsak på att det finns två problem med denna skruvtyp:

Nackdelar:

 • Det breda spåret gör det svårt att sätta i skruvverktyget helt centrerat i profilen. Och om centreringen inte är optimal ökar risken för att skruven ska börja "vobbla" när den skruvas i.
 • Skruvverktyget kan då glida ut ur profilen. Dessutom finns det bara en position där verktyget kan sättas i, så det kostar både tid och nerver att sätta tillbaka skruvverktyget i spåret igenom om det skulle råka glida ur.

Krysspårskruv

År 1933 uppfann J.P. Thompson krysspårskruven. Med den övervann han ovan nämnda nackdelar med spårskruvar. Han sålde sitt patent till företaget Phillips Screws. Ännu idag kallas krysspårskruven därför även Phillips-Recess- eller kort och gott Phillips- eller PH-skruv. Vanliga storlekar är PH0, PH1, PH2, PH3.

Fördelar:

 • Krysspårskallen är självcentrerande. Därigenom förebyggs att skruven "vobblar". Och dessutom: Det är lättare att sätta i skruvmejseln. Tack vare bättre applicering av kraften är risken för att glida ur spåret betydligt lägre än med en spårskruv.
 • Dessa positiva egenskaper gör att krysspårskruven även kan skruvas in eller lossas maskinellt.

Nackdelar:

 • Profilen blir smalare: Skruvmejselns flanker smalnar av och ligger inte parallellt mot varandra. Denna konstruktion kompenserar visserligen inpassningsfel mellan skruv och skruvmejsel, men när skruven dras åt eller lossas uppstår samtidigt en axiell kraft som trycker ut verktyget ur profilen ("Cam out-effekt").
 • Krysspåret förväxlas ofta med Pozidriv-profilen (se nedan). Man kan dock inte använda samma skruvverktyg.

Med tiden har krysspårprofilen förbättrats allt mer. Idag finns flera olika typer, som kan dras åt eller lossas säkert och problemfritt med motordrivna verktyg och höga vridmoment.

 

Pozidriv (PZ)

Pozidriv-profilen ("PZ") är en vidareutveckling som främst används inom träbearbetning ("Spax-skruv"). Till skillnad från den klassiska krysspårskallen smalnar Pozidriv-profilens flanker inte av. Istället är denna försedd med ytterligare, väsentligt mindre och avsmalnande spår i mitten av skallen. Det ger denna profil dess stjärnformade utseende. Vanliga storlekar är PZ0; PZ1; PZ2; PZ3; PZ4.

Fördelar:

 • Tack vare de parallella flankerna uppstår ingen nämnvärd axiell kraft och verktyget vilar säkert i skruvskallen.
 • Kraftöverföringen är bättre än med Phillips-skallar.
 • Slitaget på skruvhuvudet och på skruvmejsel resp. bit är lägre.

Nackdelar:

 • Pozidriv-spåret förväxlas ofta med ett vanligt krysspår – men det går inte att använda samma verktyg. Om fel skruvverktyg används skadas skruvhuvudet.

 

Invändig sexkant (insex)

Den invändiga sexkantsprofilen är mer känd som "insex". Även kallad "Inbus" på tyska, vilket står för "Innensechskantschraube Bauer und Schaurte". Som verktyg funkar en enkel insexnyckel. Nyckelvidden betecknar avståndet mellan motstående sidor i millimeter (eller tum).

Fördelar:

 • Verktyget kan centreras enkelt och säkert. Skruven kan dras rakt och utan att vobbla.
 • Skruven passar också för svåråtkomliga ställen, eftersom även vinklade verktyg kan användas.

Nackdelar:

 • I hörnen av insexkanten uppstår kraftig spänningskoncentration vid belastning. Det kan leda till skador på verktyget eller skruven.
 • Denna profil lämpar sig inte för höga vridmoment, eftersom insexkanten av konstruktionsskäl måste vara mindre än skruvens nominella diameter.
 • Den är dessutom inte lämplig för utomhusbruk eftersom smuts och vatten samlas i insexkanten och leder till korrosion.

Utvändig sexkant

Med utvändig sexkant används hela skruvhuvudet som profil. Nyckelvidden anges som avståndet mellan motstående sidor i millimeter (eller tum).

Fördelar:

 • I förhållande till skruvgängan är skruvhuvudets användbara diameter större än med en insexkant. Därför kan även större vridmoment tillämpas.
 • Sexkantskruvar kan dras åt både uppifrån, genom att sätta på ett verktyg, och från sidan med hjälp av en ring- eller blocknyckel.

Nackdelar:

 • I allmänhet är verktyg för utvändiga sexkanter relativt stora och tunga, vilket kan ge problem om utrymmet är begränsat. Lätthanterliga resp. smala skruvnycklar med låg vikt kan underlätta.
 • Precis som på insexkanter uppstår kraftig spänningskoncentration i hörnen. Detta kan snabbt leda till att profilen deformeras. Av denna anledning rekommenderas användning av skruvnycklar och hylsnycklar med extremt låga toleranser. De erbjuder en optimal passform, utmärkt kraftapplicering och perfekt kraftöverföring.

TORX®

Med Torx-profilen undviker man alla nackdelar med klassiska krysspårprofiler. Precis som sexkantsprofilen finns även denna med invändig och utvändig profil. Torx-profilen erbjuder betydligt bättre grepp än de flesta andra profiler samtidigt som ingen axiell kraft resp. Cam out-effekt uppstår, och det är i princip omöjligt för verktyget att halka ur eller glida i profilen.

Fördelar:

 • Torx-profilen erbjuder en väsentligt bättre kraftöverföring än de flesta andra profiler, och förhindrar tack vare parallella profilkanter att axiella krafter trycker ut biten ur skruvskallen vid skruvning.  
 • Eftersom kraften överförs jämnt och centrerat ger detta profilsystem ett mycket lågt slitage, och kan till och med användas av monteringsrobotar.
 • Tack vare avsaknad av Cam out-effekt skyddas skruvskallen. Mycket höga vridmoment kan tillämpas.
 • Skruvningen sker snabbt men ändå säkert.

Numera finns det vidareutvecklade varianter även av Torx-profilen. På "Torx Plus" är uddarna inte lika rundade vilket möjliggör en drivvinkel på 0° i vissa områden. Följden: ännu bättre grepp. På marknaden finns dessutom finns manipuleringssäkra varianter av Torx och Torx Plus: "Torx TR" och "Torx Plus TR". "TR" står för "tamper resistant". En skruv med TR-skalle kan bara dras åt eller lossas med passande bitsverktyg.