DAPTIQ - den nya normen inom Industri 4.0-världen. DAPTIQ-lösningar kan integreras i fantastiskt många olika och varierande systemmiljöer. De förbättrar arbetsflödens effektivitet och pålitlighet inom tre viktiga områden – och frigör ytterligare optimeringsmöjligheter och ökad säkerhet. STAHLWILLE kallar denna trippla systemmiljö WORK, CHECK och STORE.

Reading Station DAPTIQ

Reading Station DAPTIQ av STAHLWILLE har omdefinierat tillgångskontroll. I applikationer där regelbundna fullständighetskontroller är nödvändiga ger detta system mycket bättre säkerhet och effektivitet.

Detaljer

MANOSKOP® 766 DAPTIQ

Med den integrerade och trådlösa modulen kan MANOSKOP® 766 DAPTIQ kommunicera dubbelriktat med andra verktyg, annan utrustning och PPC:er, och på detta sätt ta emot instruktioner och inställningsdata. Perfekt produktionskapacitet inom ramen för Industri 4.0.

Detaljer

SmartCheck DAPTIQ

Momenttestaren SmartCheck DAPTIQ har ett gränssnitt och använder RFID-teknik för igenkänning av andra verktyg när de är inom räckhåll. Därmed slipper användaren överflödiga bearbetningssteg, inspektioner går snabbare och avläsningarna är alltid korrekt kopplade till det verktyg som inspekteras.

Detaljer

perfectControl DAPTIQ

Den automatiska kalibreringsenheten perfectControl DAPTIQ är enkel att integrera i CAQ-systemet med hjälp av den medföljande TORKMASTER-programvaran, och den är utrustad med en RFID-läsare för att möjliggöra identifiering av verktyg. Detta ökar effektiviteten och snabbar upp arbetsflödena i kalibreringslaboratoriet.

Detaljer

TORSIOTRONIC DAPTIQ

STAHLWILLE lägger löpande till produkter till sitt DAPTIQ-utbud. Produkter som garanterat skapar mervärde för kunder i samband med produktionsnätverk kommer i framtiden alltid att finnas som DAPTIQ-versioner. TORSIOTRONIC är den första i listan.

Detaljer

Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Allt som kan sammankopplas kommer att sammankopplas. Det är själva kärnan i den nuvarande megatrenden mot digitalisering. Vad betyder detta för STAHLWILLE? Den fjärde industriella revolutionen har stort inflytande på STAHLWILLEs aktiviteter. Som ledande innovatör och trendsättare inom momentteknik har vi länge utvecklat våra momentverktyg, mätinstrument, kalibreringsenheter och programvarulösningar utifrån ett strategiskt perspektiv. Men vad gör vi specifikt för att anpassa oss till nätverksarbetsflöden i produktion och service? Hur möter vi de utmaningar som system för produktionsövervakning och kontroll medför? Svaret är mycket enkelt: Med vår strategiska ”Industri 4,0”-strategi!

Vi har tagit på oss rollen som pionjärer och detta har återigen lett till nya vägar. Resultatet av detta är DAPTIQ, vår nya produkt inom sammankopplade system från STAHLWILLE, som gör det möjligt för användare att dra nytta av fördelarna med digitaliseringen, och avsevärt öka sin effektivitet och processkapacitet genom att integrera dem i sina egna system. Denna, vår första DAPTIQ portfölj, är avsedd att visa dig de smarta lösningar vi för närvarande kan erbjuda – såväl inom momentverktyg som tillgångskontroll i verktygsförvaringssystem. Vi ser redan fram emot att tillsammans med er utveckla fler nätverksbaserade och integrationsklara lösningar. Vi hoppas och tror att du kommer att hitta inspiration i den interkonnektivitet du hittar här. Låt DAPTIQ fånga din fantasi!

Digital Asset

Möjligheten att kunna länka verktyg till en kunds digitala nätverk är en stor fördel för kunden. Datautbyte, lagring, arkivering och utvärdering förbättrar säkerheten och effektiviteten – inte bara inom produktion och underhåll utan även inom tool asset management.

Product Technology

Namnet ”STAHLWILLE” är liktydigt med förstklassig produktteknik. Detta kan påvisas med hjälp av många exempel – från mekaniska och elektromekaniska utlösningsmekanismer till integrationsklara verktyg. Fokus ligger alltid på kundnyttan – och detta inkluderar naturligtvis DAPTIQ-lösningar.

Intelligence Quotient

Förmågan till datautbyte i realtid, och kommunikation mellan olika produkter och med det centrala produktionskontrollsystemet, gör verktygen smarta och bidrar till mer effektiv organisering av arbetsflöden, samtidigt som fel förebyggs och förhindras. Detta inkluderar även länkning till system för förstärkt verklighet – som används för intelligent personalvägledning.

 

WORK

 

 

CHECK

 

 

STORE

 

Intelligent personalvägledning med mera.

Ett produktionsplanerings- och kontrollsystem (PPC) är ofta själva navet i dagens produktionsmiljöer. Verktygslösningar som MANOSKOP® 766 DAPTIQ gör det möjligt för sådana system att styra processer och arbetsflöden på ett säkrare och mer effektivt sätt, samtidigt som induktionstider reduceras. PPC kan överföra meddelanden till MANOSKOP®:s display, ge instruktioner, läsa utdata och justera inställningar.

Det är även fullt realistiskt att använda verktyget i en mixed reality-miljö. Baserat på de realtidsdata som MANOSKOP® 766 DAPTIQ skickar till PPC:n i samband med de fästelementsekvenser som är lagrade i PPC:n kan fästelementbelägenhet, instruktioner och resultaten från momentdragningsåtgärden överföras direkt till medarbetaren med hjälp av AR-glasögon. Medarbetaren ser i AR-glasögonen både fästelementets position och det moment han/hon påför. Detta gör att frekvensen mänskliga fel minimeras. I processen har PPC automatiskt tillgång till alla fästelementdetaljer – de dokumenteras säkert centralt utan att användaren behöver göra något.

Parametrarna ställs in automatiskt.

Ju snävare processcyklerna är, desto viktigare blir proaktiv schemaläggning av inspektioner av testutrustning. Det är därför STAHLWILLE tillåter TORKMASTER-programvaran – och med denna intelligensen bakom den helautomatiska kalibreringsenheten perfectControl – att länkas till IMTE-administrations- eller CAQ-systemet. Om CAQ-systemet konstaterar att det är dags för schemalagd kalibrering av ett specifikt verktyg kan CAQ-systemet utlösa den relevanta processen. Användaren behöver bara placera verktyget i kalibreringsenheten. Taggade momentnycklar registreras här så snart de är inom räckhåll. All förberedande testning och kalibreringsinställning väljs därefter automatiskt av perfectControl-enheten. Så snart kalibreringen är slutförd är datan tillgängliga för loggning i systemet. Detsamma gäller för verifiering av att ett verktyg fortfarande arbetar inom toleransintervallet. SmartCheck DAPTIQ-tester kan även länkas till CAQ-systemet.

Högre säkerhet med tillgångskontroll.

Tillgångskontroll är en viktig process i många företag. Där en kvarglömd eller förlagd komponent kan leda till skador längre fram, är detta obligatoriskt. Men det är inte allt: Ju snabbare ett saknat objekt hittas, desto kortare blir driftavbrotten och frånvaron från arbetsplatsen i samband med införskaffande av ersättningsobjekt. Tool Trolley DAPTIQ gör just-in-time-tillgångskontroll möjlig: Användaren placerar helt enkelt vagnen i Reading Station DAPTIQ, som i sin tur skannar vagnen och verktygen i den med hjälp av RFID, och jämför faktiska och förväntade data och registrerar resultatet. Eventuella förluster identifieras omedelbart.

Sätt kurs mot en ny värld.

STAHLWILLE är kända för sin kundorienterade approach. Att lansera produkter och lösningar i samarbete med våra kunder är en del av företagets DNA. Detsamma gäller DAPTIQ-lösningar. Om du behöver vår hjälp är du mycket välkommen att kontakta STAHLWILLEs personal.

DAPTIQ är det bästa valet för företag som vill integrera nätverksklara verktygslösningar i sina processer – oavsett om de ska användas i produktionen, kvalitetssäkringen, inspektionen av testutrustningen, verktygshanteringen eller inom något annat område. Alla DAPTIQs produkter och lösningar kan kontrolleras direkt av relevanta system – och integreras i dem.

Med din pålitliga partner.

För STAHLWILLE har kundrelationer alltid handlat om mer än att bara sälja en produkt. Du är välkommen att kontakta vårt expertteam. De är alltid tillgängliga och hjälper gärna till att hitta en lösning som är perfekt för just dig.

Alla företag som behöver mer information om möjligheterna med nätverk, och om hur DAPTIQ effektivt kan användas i den egna arbetsmiljön, kan räkna med att STAHLWILLEs experter kommer att kunna besvara frågorna kring digitalisering, nätverk och Industri 4.0. De kommer även att med glädje stötta dig i planeringen och implementeringen av din integration med hjälp av DAPTIQ lösningar. Läs mer om detta i vår DAPTIQ-broschyr.

Kontakt

Har du några frågor om DAPTIQ eller vill du beställa DAPTIQ-broschyren?

Contact:
daptiq(at)stahlwille.de

Kundkommentarer

"Du vet inte vad precision är förrän du har hållit STAHLWILLE-verktyg i handen."
"Jag vet att STAHLWILLEs verktyg är dyrare. Men exaktheten, den ergonomiska designen och den förbättrade effektiviteten är värt pengarna."
"Vid momentdragning behöver jag maximal prestanda, och det kan jag lita på att STAHLWILLE ger mig."
"Vi behöver inte ersätta våra verktyg lika ofta nu när vi använder STAHLWILLE. Kvalitet lönar sig."