SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR


DAPTIQ

De sammankopplade dimensionerna av handverktyg.


STAHLWILLEs DAPTIQ visar vägen: DAPTIQs produkter kan inte bara kommunicera med andra DAPTIQ-produkter – de kommunicerar även med kontroll- och övervakningssystemen i deras specificerade arbetsmiljöer.

Detaljer

Innovation med mervärde:
Momentlösningar

STAHLWILLE var en av de allra första verktygstillverkarna i Europa som förstod hur viktigt kontrollerad momentdragning var, och föresatte sig att utveckla sofistikerade, banbrytande lösningar inom området för momentteknik.

Tack vare kompromisslöst kundfokus, skickliga konsulter och innovativa idéer är STAHLWILLE idag en mycket uppskattad partner inom området för momentapplikationer. Ledande industriföretag sätter sin tillit till STAHLWILLEs förmågor.

Skräddarsytt är bättre:
Verktygslösningar

När en arbetsuppgift ska lösas måste alla ingående moment utföras exakt, och noggrannhet och disciplin är nyckeln till effektivitet och säkerhet. För att säkerställa att varje enskilt verktyg alltid förvaras där du förväntar dig hitta det finns Tool Control System (TCS) verktygsfack.

De ger fantastiskt skydd, enkelt avlägsnande och ökad säkerhet – användaren kan med en snabbtitt i facket förvissa sig om att allting är på sin rätta plats.

360° momentteknik:

 • Många års innovationsarbete inom momentteknik
 • Omfattande process-know-how
 • Trendsättande momentverktyg
 • Inspektions-, kalibrerings- och referensprodukter
 • In-house ackrediterat DAkkS-testlaboratorium
 • Förståelse för morgondagens energibehov

Dina individuella verktygslösningar:

 • Standardiserade analys- och optimeringsprocesser identifierar det rätta verktyget
 • STAHLWILLE utvecklar den perfekta förvaringslösningen
 • Verktygsseten är optimerade avseende utrymmesbehov, vikt och överblick
 • Förebygger inkorrekt förvaring och att verktyg förläggs
 • Där det är nödvändigt kan vi inkludera verktyg från andra tillverkare

STAHLWILLE Kontakt

STAHLWILLE Dotterbolag

STAHLWILLE Partner