28.03.2022 | Kategori : spectrum

HVORDAN FUNGERER EN SKRALDE EGENTLIG?

Hvordan arbejder mekanikken?


Please accept marketing-cookies to watch this video.

I hver velassorteret værktøjskuffert findes der mindst en skralde. Det er der en grund til: I modsætning til en skruetrækker kan forskruninger med en skralde etableres selv på snævre steder.

 

Begrebsforklaring: Hvad er en skralde?

Inden for værktøjskonstruktion forstår man under en skralde eller en omskifterskralde et skrueværktøj, der kun anvender omdrejningsmomentet i en retning, mens der i modsat retning ikke er en belastning af skruen. Dermed kan en skrue spændes eller løsnes ved at bevæge skralden frem og tilbage. Ved hjælp af et omskiftergreb indstiller brugeren venstre- eller højredrejning.

 

Hvordan arbejder mekanikken?

Opbygningen (se grafik):

 • Via to små tapper svinger omskiftergrebet den omskifterknast, der ligger under grebet, f.eks. 30° mod venstre eller højre.
 • En låsekugle holder omskifterknasten i den indstillede position.
 • Tænderne på firkanttandhjulet og omskifterknasten griber ind i hinanden ("formsluttende") og overfører tilspændings- eller løsningsmomentet ("M"), der opstår på grund af en krafts (F) drejevirkning på en enhed, se også: spectrum – Omdrejningsmomentet.
 • Bemærk: Jo flere tænder, der griber ind i hinanden, desto bedre er tilspændingskraften – og jo større omdrejningsmoment kan der opnås.
 • Hvis skralden bevæges i modsat retning, så glider omskifterknastens tænder ude af firkanttandhjulets tænder. Hermed frembringer de den karakteristiske lyd. Samtidigt skubber vinkelknasten låsekuglen mod fjederen.

Hvorfor findes der normale skralder og fintandsskralder?

Svaret: Jo finere tænder, desto lavere er dreje- og arbejdsvinklen indtil næste indgreb – og dermed afstanden som skralden mindst skal bevæges frem og tilbage for at spænde eller løsne skruen yderligere.

 • Oprindelige skralder opnår en drejevinkel på 10 til 15°.
 • Der findes dog også fintandsskralder, der opnår en drejevinkel på f.eks. 4,5°, hvilket muliggør særligt præcist arbejde.
 • Såkaldte friløbsskralder giver sågar komplet afkald på en rastning. De arbejder faktisk trinløst.

Skal en skralde plejes?

Som ved ethvert mekanisk værktøj og enhver mekanik optræder der også slid ved skralder. Derfor:

 • Sørg for, at værktøjerne har en høj kvalitet!
 • Smør skralden regelmæssigt. Til dette formål egner sig tyndtflydende letløbsolie.
 • Overbelast ikke skralden ved løsning af forskruninger …
 • … og betjen den aldrig for hektisk.
 • Kontroller, at mekanikken sidder korrekt og juster eventuelt

Slid kan man genkende ved, at mekanikkens dæksel løfter sig, fordi tænderne ikke længere griber ind i hinanden. Så snart dette er tilfældet, kan skralder fra mange producenter dog repareres. STAHLWILLE tilbyder f.eks. passende reparationssæt til alle sine skralder.

Please accept marketing-cookies to watch this video.
STAHLWILLE - FEINZAHNKNARREN - MECHANIK